Игри

Информация за страница Солища

       Смолянското село Солища е разположено в предимно планински район, като Перелишкият масив е най-високата част на Родопите. Всъщност там най-големият връх е Голям перелик, но точно поради сходството с имената си и масивът се определя като сравнително най-висока област за планината и следователно за селото. От Девин и Смолян селото отстои на сравнително еднакво разстояние – съответно 24 и 26 км, а наблизо се намира и Широка лъка. Благодарение на многото на брой потоци в околността, от техните води към селото се стичат водопади и вирове и всички те спомагат за оформянето на отока на река Луковица. Сред растителните видове преобладават билките и чайовете, като чайът и до днес си остава една от традиционните напитки за хората по целия свят. Манатарки, пачи крак и сърнели са само малка част от различните по вид гъби, които виреят по тези планински места. А вековните гори от иглолистно дърво намират добра почва за виреене на надморска височина от 1369 метра.

        Черночето е рядка и скъпоценна находка за жителите на село Солища, като всъщност представлява гора от борове. Тя е защитена и съдържа повече от 300 години история, а това диалектно наименование на гората идва от наречието в селото и от местните жители. Те разбира се имат предвид растението Черен бор, което се среща в гората. Черночето неслучайно е символ на селото – дори само поради наличието на толкова големи дървета, които трудно се обхващат дори с две ръце. Геоморфоложката форма Турлата е другият символ на селото – тя прилича на издигната пред населеното място купа със сено. В началото на десетото столетие по тези места е построена масивна крепост, а останки от нея съвсем ясно си личат и днес. През седемнадесети век в селото идват първитезаселници поне според историческите предания и легенди. Те са свързани и с произхода на името, което се свързва с намерените тук останки от селища от тракийски тип. Те се наричали солища на диалект, а това име в крайна сметка остава и за днешното населено място. А според друго предание повечето овчари давали на овцете си масово да ближат сол, което става причина за името.

         Не може да не се спомене църквата Света Неделя, чието построяване бележи важен исторически етап от развитието на Солища. Цялостната подготовка за градеж на храма продължава няколко години, но проектът за православен храм възниква в годините на деветнадесети век след освобождението на страната от турско робство. Създава се специална комисия, в която има представители и на хора от други села с вече построени в тях църкви. Но комисията не взима пряко участие в изграждането на храма, тя има чисто ръководен характер и отговаря за набирането на средства и да следи дали работата върви нормално. Фильо Корабджиев и Стоян Стоенбашев се заемат с проекта на църквата и започват строителните работи. Но заедно с двамата даровити майстори се включват да помагат и много местни жители. При тях се наблюдава небивал ентусиазъм, а освен това помагат и завърналите се от гурбет семейства, за които църквата става признак на независимост и самостоятелност.

eXTReMe Tracker